Tennis Coacher
 |  |  |  |

תכנית אימונים

|


הסבר:

תכנית האימונים מותאמת באופן אישי לפי גיל ורמת התלמיד/ה

לאחר אימון ראשון והיכרות בסיסית עם יכולות התלמיד/ה תקבע המשך תכנית האימונים. שיעורי הבסיס מועברים מקו הריבועים במרחק עד 4 מ' מהרשת. רמת השיעורים בנויה בסדר עולה, בהתייחס לרמת השיפור וההתמדה של התלמיד.

 

צור קשר
ינון ספיר
עיר: ירושלים והסביבה
טלפון: 050-6344-636
דוא"ל:yinons10@gmail.com

אימון מקצועי עושה אותך שחקן מקצועי

ינון ספיר - יש מאמן טניס ויש ינון

עיצוב ופיתוח O-IS